Product

Quote boerenwijsheidNietsPersoonlijks biedt een vijftal diensten aan. Deze zijn gericht op zichtbare en onzichtbare gedragingen van groepen en individuen. De basis van al deze producten bestaat uit het onderkennen van de situatie, onderzoeken welke houding hierbij hoort en bepalen welk gedrag ingezet moet worden.

 1. HRM-training om weer P&O te worden

Elke medewerker vormt een schakel in een bedrijfsproces. De een is daarmee niet belangrijker of juist minder van belang dan de ander. Leer u uniek te voelen zonder overbodige kwalificering. U werkt in dienst van een onderneming en bent het aanspreekpunt voor het personeel. Deze training helpt bij het zo effectief en pijnloos overbrengen van moeilijke beslissingen.

 

2. Verzuimpreventie

Voorkom ziekmeldingen door tijdig onvrede te signaleren. Erken uw afkeer en herken weerstand bij uw medewerkers. U leert adequaat en met wederzijds begrip te reageren. U zult uw verzuim zien afnemen of juist weer met plezier naar uw werk gaan. Deze training of persoonlijke gesprekken bieden ook inzicht in de eigen ambities.

 

3. Conflictbemiddeling

Ontdek de herkomst van onvrede en de manier waarop u of uw medewerkers hiermee omgaan. Leer te anticiperen op conflicten en voorkom escalatie. Door deze training zult u in staat zijn conflictsituaties niet persoonlijk te nemen, maar te ervaren als uiting van onmacht of angst. Hierdoor ontstaat een open communicatie.

 

4. Klachtenafhandeling

Niets zo vervelend als een klacht. Immers u doet uw best. Of u wordt opgezadeld met het falen van een ander. Niettemin wordt u geconfronteerd met de frustraties van de klager. Ontdek hoe u hiermee om kunt gaan zonder kritiek persoonlijk op te nemen. Leer onredelijkheid te pareren zonder uw eigenwaarde, en uw geduld, te verliezen.

 

5. Weerbaarheidtraining

Tegenslagen lijken soms onmogelijk te boven te komen. En zonder hulp zijn ze dat waarschijnlijk ook. NietsPersoonlijks helpt een burn-out, faillissement, gemiste promotie of ontslag in perspectief te zien. Door harde confrontatie, maar ook een luisterend oor leert u tijdens deze training met uw tegenslagen omgaan. Door deze tegen het licht te houden ontdoet u uzelf van een last.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com